Kính gửi tất cả thành viên: ngân hàng VNPAY mang tên : TANG Y ***H,LAM PHUC ***G đã bị vô hiệu hóa, vui lòng không sử dụng thông tin đã lưu này để nạp tiền, nếu không số tiền đã chuyển sẽ không được hoàn trả, vui lòng đăng nhập mã mới trên cổng nạp để lấy thông tin nạp tiền . Xin cảm ơn!     

© 2016 3king. All Rights Reserved.

5227